Hỏi: Có thể xuất hóa đơn được không? (Chuyến bay nội địa Nhật Bản)