T: Ano ang dapat gawin kung walang mga upuan na magagamit para sa pagpili sa oras ng pagpili ng upuan? (Mga Domestic Flight ng Japan)