Q: Ano ang air ticket ng Diskwento sa Benepisyo ng Shareholder? (Mga Domestic Flight ng Japan)