Q: Paano ko dadalhin ang aking wheelchair on-board sa aking flight o humiling ng tulong para sa pagsakay? (Mga Domestic Flight ng Japan)