Hành khách đi trên các Hãng hàng không LCC (Các Hãng hàng không Giá rẻ) ở nước ngoài