Tôi sử dụng chuyến bay quá cảnh. Tôi có thể làm thủ tục cho chuyến bay quá cảnh tại sân bay khởi hành không? Tôi có cần lấy hành lý ký gửi tại sân bay quá cảnh không?