Hỏi: Tôi thấy thời gian quá cảnh hơi ngắn, điều đó có ổn không? (Chuyến bay quốc tế)