Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể đến trước ít nhất 2 tiếng so với giờ bay?