Hỏi: Có thể lấy lại vé điện tử của một hành trình đã hoàn thành không? (Chuyến bay quốc tế)