Hỏi: Tôi có thể lựa chọn chỗ ngồi không? (Chuyến bay quốc tế)