Hỏi: Phải mất bao lâu trước khi tôi nhận được "Email xác nhận cuối cùng" sau khi thanh toán? (Chuyến bay nội địa Nhật Bản)