Tôi có thể sử dụng thẻ trả trước hoặc thẻ ghi nợ không? (Chuyến bay nội địa Nhật Bản)