Hỏi: Có những phương thức thanh toán nào? (Chuyến bay nội địa Nhật Bản)