Hỏi: Nên làm gì nếu không còn chỗ trống để lựa chọn tại thời điểm chọn chỗ? (Chuyến bay nội địa Nhật Bản)