Hỏi: Làm cách nào để kiểm tra số chỗ còn trống trên chuyến bay? (Chuyến bay nội địa Nhật Bản)