Hỏi: Giá vé hiển thị trong kết quả tìm kiếm là giá vé một chiều hay khứ hồi? (Chuyến bay nội địa Nhật Bản)