Tôi có thể đặt vé máy bay khởi hành vào ngày hôm nay không?