Hỏi: Tôi có thể đặt vé trước bao nhiêu giờ? (Chuyến bay nội địa Nhật Bản)