Hỏi: Tôi đã nhập đủ thông tin nhưng không thể chuyển sang bước tiếp theo. (Chuyến bay nội địa Nhật Bản)