Hỏi: Làm cách nào để mang xe lăn lên máy bay hoặc yêu cầu hỗ trợ lên máy bay? (Chuyến bay nội địa Nhật Bản)