Tôi đang xin cấp hộ chiếu vậy tôi có thể đăng ký mua vé được không?