Các thanh toán thực hiện vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ phải theo điều kiện nào?