Tôi đang băn khoăn không biết việc đặt vé đã được thực hiện thành công hay chưa.