S: Öngörülemeyen bir yaralanma veya tıbbi bir nedenle iptal etmem gerekirse ne olur?