T: Paano ko titingnan ang pagkakaroon ng mga upuan para sa mga flight? (Mga Domestic Flight ng Japan)