T: Hindi ako makapagpatuloy sa susunod na hakbang bagaman ang form ng reservation ay napunan. (Mga Domestic Flight ng Japan)