Ano ang mga paraan ng pagbayad na maaaring gamitin?