Ilang araw bago ng petsa ng pag-alis maaaring gumawa ng reserbasyon?