Nag-aalala ako kung matagumpay na nagawa ang reserbasyon.