จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการยกเลิกเที่ยวบินจากทางสายการบิน?