ฉันสามารถทำการจองได้ไหมหากฉันกำลังอยู่ในขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง?