สามารถดึงข้อมูล e-ticket ของกำหนดการเดินทางที่เสร็จสิ้นแล้วได้หรือไม่?