การสะสมไมล์จะคิดรวมกับตั๋วเครื่องบินที่ซื้อจาก skyticket หรือไม่?