การชำระเงินในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการมีเงื่อนไขอะไรบ้าง?