ฉันสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินแบบไม่ระบุวันเดินทางได้หรือไม่?