Apakah yang akan berlaku jika terdapat pembatalan penerbangan oleh syarikat penerbangan?