Apa yang berlaku sekiranya terdapat pembatalan penerbangan oleh syarikat penerbangan?